cookie privacy
 • Deutsch
 • english
 • contact
 • home
 

 • Hibro Compensatoren Cookie- en Privacystatement
 •  
 • Gebruik van cookies
 • Hibro Compensatoren maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies.
 • Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u de websites bezoekt.
 • Met behulp van cookies zorgt Hibro Compensatoren er voor dat u bij een bezoek aan de website niet herhaaldelijk dezelfde informatie moet invoeren.
 • Deze cookies zijn te classificeren als:
 • - Functionele en noodzakelijke cookies
 • Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website.
 • Dit zijn cookies die gebruikt worden om u nadat u gegevens op het aanvraag formulier hebt ingevuld, bij een hernieuwd bezoek aan een aanvraag formulier niet opnieuw de gegevens moet intypen. En dit zijn cookies die gebruikt worden om de navigatie tussen diverse pagina's van de website te vergemakkelijken. De cookies van de website van Hibro Compensatoren hebben een geldigheid van slechts 1 kalenderweek.
 •  
 • Wissen van cookies
 • Wilt u de Hibro cookies wissen, klik dan HIER
 •  
 • Uw privacy
 • Hibro Compensatoren is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties, klanten, leveranciers en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van relaties, klanten, leveranciers en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Hibro Compensatoren houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Hibro Compensatoren b.v., Bellstraat 25, 3771 AH Barneveld.
 • Hibro Compensatoren legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een offerte aanvraagt of een opdracht gunt, diensten afneemt of levert of anderszins contact heeft met Hibro Compensatoren. Privacy-gevoelige gegevens zoals namen en adresgegevens worden niet gedeeld met derden. Technische gegevens zoals product-kenmerken worden slechts ten behoeve van haar dienstverlening gedeeld met derden. In overleg kunnen specifieke geheimhoudings-overeenkomsten, privacy afspraken of gedragscodes vastgesteld worden, neemt u daarvoor contact op met Hibro Compensatoren.
 •  
 • Klikgedrag
 • Op de website van Hibro Compensatoren worden bezoekgegevens niet bijgehouden. Er worden ook geen statistieken bijgehouden.
 •  
 • Vragen
 • Heeft u vragen of opmerkingen over ons Cookie- en Privacystatement, dan kunt u deze richten aan:
 • Hibro Compensatoren b.v., Bellstraat 25, 3771 AH Barneveld
 •  
 • Wijzigingen
 • Hibro Compensatoren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Cookie- en Privacystatement
 •  
 •  
 • Hibro Compensatoren bv
 • All rights reserved