disclaimer
  • Deutsch
  • english
  • contact
  • home
 

  • Hibro Compensatoren bv stelt uw interesse in onze producten en uw bezoek aan onze Website op prijs. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden en alle toepasselijke wetten. De informatie op deze Website wordt aangeboden zoals deze is en is uitsluitend opgesteld om informatie te verstrekken over Hibro Compensatoren bv. Deze Website is te goeder trouw samengesteld door Hibro Compensatoren bv. Er wordt echter geen verklaring gegeven of garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die het bevat. Informatie moet altijd worden geverifieerd voordat er actie op wordt ondernomen. Er mag niet op worden vertrouwd in verband met een investeringsbeslissing. Hibro Compensatoren bv is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg-, punitieve, speciale of incidentele schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van zaken, contract, inkomsten, gegevens, informatie of bedrijfsonderbreking) die resulteert uit, voortvloeit uit of in verband met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze Website of de inhoud, zelfs als Hibro Compensatoren bv uitdrukkelijk op de mogelijkheid van dergelijke schade is gewezen. Hibro Compensatoren bv behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of updates aan te brengen met betrekking tot of in de inhoud van de Website of het formaat daarvan. Hibro Compensatoren bv behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot de Website om welke reden dan ook te beĆ«indigen of te beperken. Auteursrechten, intellectuele en alle andere eigendomsrechten op de inhoud (inclusief maar niet beperkt tot software, tekst en foto's) berusten bij Hibro Compensatoren bv of haar licentiegevers. Alle rechten op de inhoud die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Er worden geen rechten van welke aard dan ook gelicentieerd of toegewezen of gaan op een andere manier over op personen die toegang hebben tot deze informatie. Alle materiaal of informatie die door u via of in verband met deze Website wordt verzonden, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk behandeld en wordt onmiddellijk eigendom van Hibro Compensatoren bv. Hibro Compensatoren bv wil u zoveel mogelijk controle geven over uw persoonlijke gegevens en het belang dat u zich prettig voelt bij het bezoeken van de Website. Hibro Compensatoren bv gelooft in het beschermen van de privacy van de persoonlijke informatie die u met ons deelt. Door het delen van uw persoonlijke gegevens kan Hibro Compensatoren bv u een aantal voordelen bieden. Dit maakt het voor u gemakkelijker en handiger om informatie op te vragen die specifiek is voor uw interesses of om gepersonaliseerde berichten te ontvangen. Alle persoonlijke informatie die u aan Hibro Compensatoren bv verstrekt, inclusief uw e-mailadres, kan op de volgende manieren worden gebruikt. Als u Hibro Compensatoren bv persoonlijke informatie geeft om informatie in ruil daarvoor van Hibro Compensatoren bv te ontvangen, kunnen wij die informatie verzamelen en opslaan. Met die informatie kan Hibro Compensatoren bv aan uw informatieverzoek voldoen. Hibro Compensatoren bv kan de door u verstrekte persoonsgegevens ook gebruiken voor marketing- en promotionele doeleinden. Indien u niet wilt dat deze gegevens door Hibro Compensatoren bv voor deze doeleinden worden gebruikt, kunt u Hibro Compensatoren bv hiervan op de hoogte stellen door uw verzoek te mailen aan Hibro Compensatoren bv (e-mail: info@hibro.nl).
  • Hibro Compensatoren bv
  • All rights reserved